Aloyzas Vaznaitis

Trumpai apie sudėtingai – lengvą ir trumpai – ilgą savo gyvenimą ir save.

Gimiau 1947 metų gegužės 1 d., Kazlų Rūdoje. Smagiais pokario metais, vaikystė buvo pilna gerumo, natūralios gamtos, geltonų miško takelių ir svajonių .

Pomėgis poezijai – rašymui yra nuo vaikystės, sunku pasakyti nuo kurių metų. Gal tiksliau būtų, išmokus gerai skaityti ir rašyti, daug metų rašiau sau, tiesiog, kad taip norėjosi, reikėjo. Savo kūrinėlius slėpiau, buvo nedrąsu.

Pirmi bandymai publikuotis, gan keistoki, rašydavau bibliotekos knygoje, paskutiniame tuščiame lape. Nežinau, gal kas nors ir perskaitydavo, jeigu ketvirtos klasės mokinio, berniuko, braižą, kas suprasdavo. Vienas eilėraštis buvo atspausdintas Lietuvos pionieriuje, nuo to laiko nebandžiau niekur publikuotis.

Rašau visą laiką, tiesiog atsiranda poreikis. Kaip gaunasi ne man spręsti. Visi mano kūrinėliai rašyti iš širdies, niekada nerašiau proginių, patriotinių eilėraščių, nes, mano manymu tai amatininko darbas, o ne sielos šauksmas.

2000 metais, atsiradus internetinei svetainei ZEBRA, pradėjau savo kūrinėlius ten kelti, slapyvardžiu Alius nesvarbu. Ilgą laiką neišdrįsau publikuotis savo vardu ir pavarde.

Labai džiaugiuosi radęs vietos, nuostabios poetės Egmilės, Eglės Brazdžiūnienės, dėka atsispausdinti dviejuose, puikiuose eilėraščių almanachuose EILĖRAŠČIO TAKU.

Pagarbiai Jums, Aloyzas Vaznaitis

Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narys.

Audio įrašai

A. Vaznaičio eilėraščių garso įrašai.
skaito autorius.

Naujausi vaizdo klipai

A. Vaznaičio eilėraščiai vaizdo klipuose.
Skaito autorius.
TU ATĖJAI.
Tekstą ir klipą kūrė A. Vaznaitis. Skaito autorius.

AR TU MATEI?
Tekstą ir klipą kūrė A. Vaznaitis. Skaito autorius.

TAMSIĄ NAKTĮ
Tekstą ir klipą kūrė A. Vaznaitis. Skaito autorius.

EILĖRAŠČIAI

Primink…

Primink, pavasarius
Kurių nebuvo,
Ramunių žiedus
Verkiančius rasa
Primink jaunystę
Praūžusią kaip vėjas
Primink dienas,
Kai nebuvai šalia.

Žaliai raudonos rasos
Pabirę dobilų lauke
Ir gluosnių kasos
Kasdien primins tave.

Primink, man vasaras,
Kurių nebuvo
Jazminų žiedus kasose
Primink gyvenimą,
Kur mes keliavom.
Kiekvienas sau,
Savam take.

Nepamenu, ar tavo kasos,
Papuoštos buvo jazminais…

Primink, man rudenius,
Kurių nebuvo
Sodus pakvipusius branda,
Primink, širdim dainuotą dainą
Svajonių ilgesį primink…
Primink naktis žvaigždėtas
Kai nebuvai šalia
Ir viltį kybančią ore

Tikrai menu.
Pavasarinę tyrą rasą
Ir tavo ranką,
Atsargiai liečiančią mane.

2018-11-30

Rudens melodija

Rudens melodija,
Su vėjo solo
Už lango skamba
Man naktim…
Pasažai lapų
Gelsvai raudonų
Kažko tai ,
Nusigandusių klevų
Už lango vis tamsėja,
Dangus toks pilkas…
Be žvaigždžių.
Rudens melodija
Ir vėjo solo
Su skambesiu
Praėjusių dienų.
Minčių pasažai,
Kažko tai
Ir ilgesingas
Graudulys …
Ir danguje žvaigždė
Vakarė ir aušrinė
Kasdien sutinka
Ir palydi vis mane

Rudens melodija
Naktim už lango
Su Mūsų solo
Pasažais lapų
Nusigandusių klevų
Ir ilgesiu…
Dviejų širdžių.

Rudens melodija
Naktim už lango…

2018-10-06

Pameluok

Pameluok, 
Kad beūžiantis vėjas
Mūsų meilės daina.
Pameluok,
Tyros rasos iškritę
Tavo sielos rauda…
Pameluok,
Kad berželis nuvytęs
Ir liepaitė pageltus šalia
Pameluok,
Kad tu nieko nelauki,
kad esi nesava.
Pameluok,
Kad veltui mes keliavom,
Bėgo laikas veltui
Pameluok,
Kad pamiršti norėjai
Ir pamiršus buvai
Pameluok,
kad dienos beprasmės
ilgame laukime
kad širdis neskaudėjo,
kad ėjai ne viena

Tyliai gęsta vakaro žaros
Glostai beržą ranka
Pameluok, pameluok, pameluoki
Akyse juk tiesa
Klimpsta žvilgsnis
Į balzganą rūką,
Tau rasa akyse…
Štai tiesa …

2018-09-07

*****

Laša naktis…
bemiegė naktis
Į mūsų ilgesio
Sklidiną taurę
Žinau…
Ir tu nemiegi
Blaškaisi svajonių
Pasaulyj
Laša naktis
Miegančios gatvės…
Grindinio akmenys
Ilgesiu plauti .
Nemiegam abu
Savo svajonių
pasaulyj
Taškos šešėliai
Tyloj
Ilgesio kasos
Nutįsę
Laša naktis…
Ilgesio varpas
Vaitoja .
Mintys vienintelę
Mantrą kartoja
Laša …
Svajonių pasaulis
Virpa širdis…
Gaudžia šešėliai
Balti
Glosto, ilgesio
Rankos pečius.
Laša naktis…
Mūsų naktis
Į mums skirtą
Ilgesiu grįstą pasaulį

2018-04-29

Kava…

Skirtingoj erdvėje, 
Bet tam pačiam
Laike,
Ant stalo
Minčių ,
Vienodas aromatas
Ir naujas rytmetis
Dviejų širdžių
Be žodžių
Tariantis ----
Saulėtekis vaiskus
Lengvučiai debesys,
It viltys
Svajonėse pavirtę
Į laiką
Jų laiku…
Ir tuo pačiu jausmu
Be žodžių tariamu. ----
Neštu
Per begalybę metų
Pakrypusia erdve

Dar blizganti rasa
Kava …
Dvi širdys
tam pačiam
Laike
Skirtingoj erdvėje -
Prie bendro stalo
Jausmais apsikabinę
Laimingi būkit
Tam pačiam laike!

1964/ 2018-04-26

***

Su vėju tau
Supinsiu
Gelsvus rudens
Lapus
Miškų ramius
Takus,
Širdyje aidinčius
Žodžius
Užšalusių rasų
Perlus
Ant vėjo vėrinio
pridėsiu
Žvaigždėtą dangų
Rausvus klevų žiedus
Ir pameni…
Tą dainą ?
Dar skambančią
širdyj
Į vėjo gūsius
Ją įpinsiu
Rudens rapsodiją
Pritars.

Dar tylą maldą
Ten įpinsiu
Už mus abu,
Už tylų džiaugsmą
Nepatirtą
Ir rudenėjančius
Laukus

Su vėju tau
supinsiu
Lietaus lašus
Ir spindesį
Žvaigždžių
Tiktai aš tiek
Tau duot galiu.

2017-10-22

***

O vakarai…
Tokie nuobodūs
Tingus saulėlydis
Drėgna vėsa…
Už horizonto
Pasislėpusi tyla
Jausmų peizažas
Kylantis rūke
Abstrakcijos
Ir mintys,
Kaip debesys padangėj
Draikos …,
Kitoks saulėlydis
Ir kitokia
Išeinanti diena,
Neatsiklausus
Keliauja praeitin…
Į amžinybę
Mane palikus
Laukime
Kitos dienos
Kitų saulėtekių,
Kitos rasos
Ir tavo rankos
Tos pačios…
Ech vakarai…
Tai kas , kad truputį
Nuobodūs ,
Kad šaltos rasos
Krenta ant tavų
Delnų
Tai kas,
Kad ši diena keliauja
Amžinybėn
Rytojus taps
Vėl šia diena
Leisk pasilikt
Saulėlydžius palaukėj
Melsvas mintis
Žvaigždėtą dangų
Rausvas pašvaistes
Ir tavo ranką
Atsargiai liečiančią
Mano pečius

2017-08-25

***

Naktis…
Nurimę miesto
Gatvės .
Balti šešėliai
Aptingę rangosi
Mėnulio šviesoje .
Bespalviuose namuose
Langų geltonos
Akys ,
Ir ilgesys …
Mane apkabinęs
Be prasmei
Blaškomės
Nakties tyloj.
Vėl ieškom
Tavo rankų šilumos
Naktis…
Sustingę medžiai
Tamsaus sidabro
Tuščios gatvės
Tik aš..
Su savo ilgesiu
Drauge,
Keliauju sutemų
Erdve …
Tikėdamas,
Kad esam
Tam pačiam laike
Ir, kad
Svajonės mūsų,
Ilgesiu pavirtę
Prasmingai susitiks
Mums skirtame laike

Naktis…
Nurimę miesto
Gatvės
Balti šešėliai
Aptinę rangosi
Mėnulio šviesoje
Ir tavo rankų
Šiluma
Manam delne
Švelnutis ilgesys…
Ramu…

AUTORIAUS PUSLAPĮ APLANKĖ:

free hit counter